ประกันภัยรถยนต์ 2+

รายละเอียด

“ประกัน 2+” เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งการชนและสูญหายไฟไหม้ ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท

เงื่อนไขการรรับประกัน ดังนี้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ป.2+) อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,500 บาท โดยทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

2. ใช้กับรถยนต์รหัส 110 (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตูจดทะเบียนเก๋ง) และรถรหัส 210 (รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคลและการใช้งานส่วนบุคคล) เท่านั้น

3. รับประกันทุกยี่ห้อ (ยกเว้น ไม่รับประกันรถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท และรถนำเข้าบางยี่ห้อ)

4. ไม่กำหนดอายุรถในการรับประกัน  

5. ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

 

** รับผิดชอบรถประกัน กรณีรถประกันชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก**