ประกัน 3+ คุ้มครองสุขภาพ

รายละเอียด

"ประกัน 3+ คุ้มครองประกันสุขภาพ" เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ป.3+) ที่คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ กรณีรถประกันชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก โดยมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ สำหรับคนไข้ใน (IPD) ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาท

แผน

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์/ความคุ้มครองประกันสุขภาพ  วงเงิน (บาท)