ประกันภัยรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย

รายละเอียด

ประกันรถยนต์ 3+ ถูกผิดรับเลย ชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน
เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คุ้มครองรถประกันทั้งรถคู่กรณีและรถคุณ (กรณีรถประกันชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)  โดยมีชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน ราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาท 

เงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ป.3+ ถูกผิดรับเลย ชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกัน อัตราเบี้ยประกันเริ่มตันที่ 6,900 บาท ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
2. ใช้กับรถยนต์รถรหัส 110 (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตูจดทะเบียนเก๋ง) และรถหัส 210 (รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคลและการใช้งานส่วนบุคคล) เท่านั้น
3. รับประกันทุกยี่ห้อ (ยกเว้น ไม่รับประกันรถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท และรถนำเข้าบางยี่ห้อ)
4. ไม่กำหนดอายุรถในการรับประกัน
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
6. ชดเชยค่าเดินทางระหว่างการจัดซ่อมรถประกันวันละ 500 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อกรมธรรม์ต่อปี