ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

รถเก๋ง ปกติ 645.21 พิเศษ 599

รถปิคอัฟ ปกติ 967.28 พิเศษ 899

รถตู้ ปกติ 1182.35 พิเศษ 1099